Altamira
Dětské zájmové sdružení experimentální archeologie

Historie vzniku

Počátky vzniku dětské organizace Altamira se datují k roku 1986, kdy skupina několika nadšenců v dětském táboře v Jetřichovicích začala realizovat netradiční práci s dětmi, dávající jim nevšedním způsobem nahlédnout do záhad pravěku a starověku. V tomto roce tak vznikl dvacetičlenný oddíl SOPEA (Stanice ochrany přírody a experimentální archeologie), který se pravidelně scházel na výpravách do přírody, jež byla mimo pravidelné poznávání přírodních zákonitostí i místem prvních nesmělých archeologických pokusů.

V průběhu let však oddílu začala citelně chybět trvalá celoroční základna, což byl i důvod vzniku vlastního dětského pravěkého skanzenu, který začala nově vzniklá organizace – Altamira budovat za plné podpory odborů KOVO Škoda AUTO a. s., a MÚ na místě nevzhledné skládky v Kosmonosích v roce 1992.

Minulost 01kopie

Altamira se postupem let rozrostla na cca 140, dětí a mládeže, kteří zde pod dohledem 20 dospělých instruktorů smysluplně trávily svůj volný čas v oblasti dětské experimentální archeologie. V roce 2003 došlo ke změně ve vedení sdružení, kdy po zakladateli Jaromíru Cvrčkovi převzal vedení jeho syn Jaromír Cvrček ml..

V průběhu let se Altamira stala významným centrem dětské experimentální archeologie v ČR, neboť zde bylo realizováno nespočet dětsky pojatých archeologických pokusů v oblasti keramiky, metalurgie, tkalcovství, obilnářství, stavebnictví a v řadě dalších archeologických disciplín.

„Poznej sám sebe v souboji s přírodou“, je jedna s ústředních altamirských myšlenek, která vede děti a mládež k houževnatosti, vynalézavosti a poznání sama sebe, zejména pak k naplnění pojmu – hodnota docela obyčejné, lidské práce.