Altamira
Dětské zájmové sdružení experimentální archeologie

Skanzen

    Home  /  Skanzen

Plán areálu Dětského sdružení Altamira

1 – Vstupní brána, 2 – Monoxyly, 3 – Stonhenge, 4 – Středověká sklářská huť, 5 – Dílna pro tavbu bronzu, 6 – Polozemnice, 7 – Metalurgické pracoviště – hutě, 8 – Keramické pracoviště, 9 – Pekařská dílna, 10 – Tkalcovská dílna, 11 – Středověký chlév, 12 – Oboroh, 13 – Klubovna, wc

Fotografie celého areálu a klubovny naleznete ve fotogalerii Skanzen.